Legatudvalgets beretning 2023

I 2023 modtog vi 1.147 ansøgninger om rytmisk arbejdslegat. Her skriver legatudvalget om årets ansøgninger og tildelinger – og kommer med et par gode råd. Se også årets nøgletal for arbejdslegater.

Af arbejdslegatudvalget efterår 2023: Jesper Hansen, Troels Abrahamsen og Emilie Espichicoque Vestergaard.

Det kan næsten lyde som en plade, der er gået i hak – men der er altså ingen vej udenom at gentage de forrige års beretninger: Sikke en mangfoldighed, sikke en skabertrang, og sikke en musikalsk rigdom og opfindsomhed!

Ikke mindre end 1.147 ansøgninger om arbejdslegat er blevet vurderet af udvalget og fordelt (nogenlunde) ligeligt på de to ansøgningsrunder i 2024. 368 har fået bevilliget legater, hvilket desværre betyder, at de fleste ansøgere måtte tage til takke med et afslag. Den generelle kvalitet har været utroligt høj, og det er bestemt ikke nemt at skulle sortere så mange ansøgere fra, især ikke dem, som virkelig er kvalificerede. Alle i både Autor og legatudvalget ville ønske, vi havde et langt større beløb at dele ud.

Men det har vi desværre ikke, og derfor vil vi igen understrege, at bare fordi du får et afslag, betyder det ikke, at dit projekt ikke har kvalitet. Så søg igen, se om ansøgningen kan strammes op og læs kriterierne for legatet grundigt igennem!

En tendens, vi bemærkede i år, er, at mange sender lydfiler ind, som ikke har nogen relevans for det projekt, de søger støtte til. Vi vil langt hellere have en relevant demo end et færdigt, 10 år gammelt nummer, som ikke fortæller noget om det nuværende projekt.

Husk også, at udvalget kun har 8 minutter pr. ansøgning i gennemsnit (samlet til at lytte og vurdere), så vær præcis i din ansøgning, og fortæl meget gerne, hvem du forestiller dig, at modtageren af din musik er, og hvordan du planlægger, at den skal ud i verden. Det kan være detaljer som disse, som gør forskellen mellem bevilling og afslag.

Udvalget har også, og med stor glæde, bemærket, hvordan kvalitet skinner igennem på tværs af genrer, alder og køn, og det er en fantastisk indsigt i, hvad der rører sig i det danske musikliv. Et musikliv, som er i konstant udvikling, som forfiner sig, hvor unge komponister er ved at finde deres stemme, og de erfarne til stadighed viser en utrættelig nysgerrighed for det, vi alle sammen deler: En stor kærlighed til det at skabe musik!

– Jesper Hansen, Troels Abrahamsen og Emilie Espichicoque Vestergaard.

Arbejdslegaterne 2023 i tal

Puljestørrelse: 5.211.500 kr.

Antal ansøgninger: 1.147

Ansøgningsrunder: 2

Antal uddelte arbejdslegater: 368

Ordinære afslag: 715

Afslag pga. fejl i ansøgning, forkert formål (skulle have søgt anden pulje) eller allerede fået arbejdslegat fra Autor i år: 64.

Tildelingsprocent: Baseret på hele feltet af ansøgninger: 32 %. Baseret på det reelle antal ansøgninger, efter frasortering af fejlansøgninger: 34 %

De største legater var på 40.000 kr.

De mindste legater var på 5.000 kr. (til bands med flere autorer, hvor hver modtog et legat på 5.000 kr.).

Gennemsnitlig legatstørrelse (før skat): 14.162 kr

Se alle navne og beløb på årets arbejdslegater her: 

Arbejdslegater tildelt efter fristen marts 2023

Arbejdslegater tildelt efter fristen oktober 2023

Arbejdslegatudvalget 2023 bestod i forårsrunden af Jesper Hansen, Troels Abrahamsen og Sharon Jeanelle Kumaraswamy. I efterårsrunden bestod udvalget af Jesper Hansen, Troels Abrahamsen og Emilie Espichicoque Vestergaard.

Arbejdslegaterne, som Autor uddeler, kommer fra Kodas kulturelle midler (Koda Kultur). Dvs. en procentdel af de penge, Koda indhenter via danske og internationale kunstneres ophavsret, som kanaliseres til skabelsen af ny musik. Autors medlemsvalgte bestyrelse udpeger hvert år et nyt udvalg til at fordele arbejdslegaterne. 

Alle medlemmer af Koda med projekter inden for inden for alle (bredt set) rytmiske genrer kan ansøge om arbejdslegat. 

Ansøgningsfristerne i 2024 er: 

  • Fredag den 1. marts kl. 15.00
  • Tirsdag den 1. oktober kl. 15.00

Der åbnes for nye ansøgninger en måned før hver frist.

Legatudvalget består i foråret 2024 af Jesper Hansen, Rezwan Farmi og Mai Young Øvlisen.

Læs mere om arbejdslegater her