Den ordinære generalforsamling 2020 var coronaforkortet, men der blev både debatteret, diskuteret og selvfølgelig stemt til bestyrelsen.

Herunder finder du referat af generalforsamlingen:

Dato: Søndag d. 21/6 2020 på Lautrupsgade 9, 2100 Kbh. Ø

Til stede: 29 stemmeberettigede. Desuden var der 79 brevstemmer og 4 fuldmagter. I alt svarende til ca. 7 % af medlemsskaren.

Fra sekretariatet: Andreas Hemmeth og Lars Meiling

1. Velkommen og valg af dirigent
Casper Andreasen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt og godkendt.

2. Bestyrelsens beretning og diskussion
Anna Lidell fremlagde bestyrelsens beretning. Herefter var der spørgsmål fra forsamlingen til bestyrelsen og generel diskussion.

 • kommentarer om DRs playlister
 • Debat om Kodas generalforsamling
 • Kommentar om spillesteder i København og manglen på betalte spillejobs.
 • Spørgsmål om de enkelte komponistforeningers puljer og hvor specifikke krav, de enkelte foreninger stiller til ansøgere.

3. Godkendelse af årsregnskab 2019 og gennemsigtighedsrapport
Sekretariatschef Andreas Hemmeth fremlagde årsregnskabet 2019, der blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget 2020 til orientering
Sekretariatschef Andreas Hemmeth fremlagde budget for 2020 til orientering. Herefter fremlagde kritisk revisor Leif Ernstsen deres vigtigste punkter til årsregnskabet 2019.

5. Forslag fra bestyrelsen

 • 5A. Mere fleksibel kontingentbetaling
  Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen med flere end 2/3 af stemmerne.

6. Forslag fra medlemmer
Der er endnu ikke indløbet nogen forslag.

7. Valg af bestyrelse og kritiske revisorer

 • 7A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år. Følgende bestyrelsesposter var på valg: Søren Krogh, Pernille Bévort og Lars Greve. Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Søren Krogh og Pernille Bévort. Desuden opstiller følgende til bestyrelsen: Kianoush Yazdanyar, Lasse Mathiessen og Marc Facchini Madsen.

Resultatet af afstemningen er, at Søren Krogh og Pernille Bévort er blevet valgt ind i bestyrelsen.

 • 7B. Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år.

Resultatet af afstemningen er, at Lasse Mathiessen er blevet stemt ind som 1. suppleant og Kianoush Yazdanyar er stemt ind som 2. suppleant.

 • 7C. Valg af 2 kritiske revisorer, vælges for 1 år: Følgende revisorposter er på valg: Leif Ernstsen, Bent Malinovsky.

Leif Ernstsen og Bent Malinovsky er genvalgt som kritiske revisorer.

8. Eventuelt

 • Spørgsmål om suppleantens rolle i bestyrelse: Hvorfor kan 2. suppleanten ikke læse referat af bestyrelsesmøderne? Forslag om, at et bestyrelsesmedlem tager et møde med suppleanterne og giver referat af møderne. Alternativt skal referaterne offentliggøres. Dette kan dog i praksis være en udfordring, både pga. personfølsomme oplysninger og manglen på kontekst, for dem der ikke sad med til mødet. Leif Ernstsen bemærker, at de kritiske revisorer også gerne vil have adgang til bestyrelsesreferaterne.
 • Kommentar fra Arne Würgler om Kodas generalforsamling og en opfordring til at sætte sig ind i dagsordenen og bruge sin stemme.
 • Kommentar om nodeskrivning: Kan man støtte komponister, der ikke selv kan noder til at udgive værker på noder?
 • Kommentar om at komponister under 25 ikke bør have gratis medlemskab. Det kan devaluere det, at være medlem af foreningen. Nu hvor man kan betale månedligt kontingent, er det mere overskueligt. Det kan dog være et taktisk godt træk for at sikre sig nye, unge medlemmer.
 • Debat om streaming
Generalforsamling 2020