Refugieboliger & studio

Søg inspiration og arbejdsro til dit skabende arbejde via Autors arbejds- og refugieophold.

Alle medlemmer af Koda kan søge om at besøge refugierne i New York, Lofoten (Nordnorge) og Lille Skiveren i Nordjylland, imens refugierne på Samsø og Langeland samt “Kaninhullet” og Berlin kun kan søges af Autors medlemmer.

Skal du i studiet? Som Koda-medlem kan du også søge om en hel måned i Copenhagen Studio.

FOR Autors MEDLEMMER

Eksklusivt for medlemmer tilbyder Autor refugieophold på Samsø, i Berlin, i “Kaninhullet” på Sydsjælland samt i Musikanterhuset på Langeland.

Disse arbejdsophold uddeles efter en vurdering af, hvor mange gange medlemmet har været af sted, tidspunktet for sidste ophold samt anciennitet i foreningen.

Egenbetalingen på medlemsrefugierne er 500 kr. Autor yder ikke refusion af transportudgifter.

Da disse refugier er finansieret af Autors kontingentmidler, tilbydes de kun til Autors medlemmer. Bliv medlem

for alle Koda-medlemmer

I Autors refugieboliger får du muligheden for at arbejde koncentreret med musikken i inspirerende omgivelser i ind- og udland. Refugieopholdene varer en uge, og Autor tilbyder forskellige typer refugier – både storbystemning som i New York og Lofoten i Nordnorge eller naturomgivelser med fred og ro i Nordjylland.

Egenbetalingen er på 1.000 kr.

Refugieopholdene fordeles af et refugieudvalg, der er nedsat af Autors bestyrelse. Udvalget i 2024 består af Nanna Larsen og Mathias P. Schmidt.

Der ydes ikke refusion af transportomkostninger.

N.B.: Alle bør følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Egenbetalingen for Copenhagen Studio er på 500 kr.

information

Ansøgningsfrister

Refugierne besættes udelukkende ved ansøgning til de to årlige ansøgningsfrister. Der udsendes svar på ansøgningerne cirka en måned efter fristen.

Frister i 2024:

  • Tirsdag den 2. april kl. 15.00 for ophold i perioden fra 1. juli t.o.m. 31. december 2024.
  • Tirsdag den 1. oktober kl. 15.00 for ophold i perioden året efter: 1. januar t.o.m. 30. juni 2025.

Se link til ansøgning under det enkelte refugie.

Offentliggørelse

Modtagere af legater (arbejdsophold, refugier osv) vil blive offentliggjort på Autors hjemmeside. Afslag offentliggøres ikke.

Midlerne til Autors arbejdsophold kommer hovedsageligt fra Kodas kulturelle midler (Koda Kultur).

Tidl. støttemodtagere