Refugieboliger & studio

Søg inspiration og arbejdsro til dit skabende arbejde via Autors arbejds- og refugieophold.

Alle medlemmer af Koda kan søge om at besøge refugierne i New York, Lofoten (Nordnorge) og Lille Skiveren i Nordjylland, imens refugierne på Samsø og i Berlin samt Brasilien og Langeland kun kan søges af Autors medlemmer.

Skal du i studiet? Som Koda-medlem kan du også søge om en hel måned i Copenhagen Studio.

FOR Autors MEDLEMMER

Eksklusivt for medlemmer tilbyder Autor refugieophold på Samsø, i Berlin, Brasilien samt i Musikanterhuset på Langeland.

Disse arbejdsophold uddeles efter en vurdering af, hvor mange gange medlemmet har været af sted, tidspunktet for sidste ophold samt anciennitet i foreningen. Perioder i refugiet i Brasilien tildeles dog ud af Autors refugieudvalg ud fra ansøgeres musikalske grunde til at rejse.

Egenbetaligen på medlemsrefugierne er 500 kr. Bortset fra Brasilien, som koster 1.000 kr. Autor yder ikke refusion af transportudgifter.

Da disse refugier er finansieret af Autors kontingentmidler, tilbydes de kun til Autors medlemmer. Bliv medlem

for alle Koda-medlemmer

I Autors refugieboliger får du muligheden for at arbejde koncentreret med musikken i inspirerende omgivelser i ind- og udland. Refugieopholdene varer en uge, og Autor tilbyder forskellige typer refugier – både storbystemning som i New York og Lofoten i Nordnorge eller naturomgivelser med fred og ro i Nordjylland.

Egenbetalingen er på 1.000 kr.

Refugieopholdene fordeles af et refugieudvalg, der er nedsat af Autors bestyrelse. Udvalget i 2022 består af Magnus Tempels og Astrid Cordes.

Der ydes ikke refusion af transportomkostninger.

N.B.: Alle bør følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Egenbetalingen for Copenhagen Studio er på 500 kr.

information

Ansøgningsfrister

Refugierne besættes udelukkende ved ansøgning til de to årlige ansøgningsfrister. Der udsendes svar på ansøgningerne cirka en måned efter fristen.

  • Den 1. april kl. 13.00 for ophold i perioden den 1/7 – den 31/12.
  • Den 1. oktober kl. 13.00 for ophold i perioden næste år den 1/1 – den 30/6.

Der åbnes for ansøgninger til 2. halvår 2022 den 1. februar 2022. Ansøgningsfristen er 1. april kl. 13.00.

Se link til ansøgning under det enkelte refugie.

Offentliggørelse

Modtagere af legater (arbejdsophold, refugier osv) vil blive offentliggjort på Autors hjemmeside. Afslag offentliggøres ikke.

Midlerne til Autors arbejdsophold kommer hovedsageligt fra Kodas kulturelle midler (Koda Kultur).

Tidl. støttemodtagere