Anna Lidell genvalgt som forperson for Autor

På Autors generalforsamling 2022 blev forperson Anna Lidell genvalgt af foreningens medlemmer, og en ny bestyrelse er nu sammensat. Bl.a. med et helt nyt ansigt.

Til tonerne af Autor-medlem Katrine Muff og Stine Pilgaards nye (fælles)sang “Fortabt er jeg stadig”, kunne Autors medlemmer indlede den ordinære generalforsamling 2022 søndag den 27. marts.

På generalforsamlingen blev både Anna Lidell og Anne Eltard genvalgt til bestyrelsen. Rikke Østergaard, som stillede op på dagen, blev valgt ind i bestyrelsen. De slutter sig til Søren Krogh, Pernille Bévort, Lasse Matthiessen og Jesper Hansen, der ikke var på valg i år.

Næstforpersoner og suppleanter?

Som Autors vedtægter bestemmer, konstituerer bestyrelsen sig selv. Det vil sige, at de selv aftaler, hvem der får hvilke poster. Anna Lidell har været forperson de seneste tre år, og hun stillede op igen med henblik på at fortsætte som forperson. Hun blev ganske rigtigt valgt som forperson, og Lasse Matthiessen er blevet 1. næstforperson, mens Jesper Hansen er 2. næstforperson.

Suppleantposterne i bestyrelsen er også vigtige. 1. suppleanten på alle møder (men har ikke stemmeret), og hvis et medlem træder ud af bestyrelsen, rykker 1. suppleanten automatisk ind i bestyrelsen. Denne gang blev Astrid Cordes valgt som 1. suppleant, og 2. suppleant blev Andreas Sommer.

Det betyder også et farvel – og meget gerne på gensyn senere – til Anja Følleslev og Marc Facchini Madsen. Anja blev genvalgt sidste år og trådte ud af bestyrelsen tidligere på året, da hun er blevet forperson for genreorganisationen Rosa. Som tidligere 1. suppleant var Marc trådt ind på Anjas plads. Trods et stort stemmeantal opnåede han ikke genvalg i denne omgang. Tusind tak for jeres indsats, Anja og Marc. Også et kæmpe stort tak for det store arbejde til Søren, der tidligere var foreningens næstforperson.

Tillykke til alle Autors medlemmer med valget og den nye bestyrelse. Tak til alle, der mødte op, og til alle jer medlemmer, der gjorde jeres mening gældende via brevstemmer og fuldmagter.

Opdatering 4. april: Efter generalforsamlingen og bestyrelsens konstituering har bestyrelsesmedlem Søren Krogh valgt at træde ud af bestyrelsen. Dermed rykker førstesuppleant Astrid Cordes ind som bestyrelsesmedlem, og andensuppleant Andreas Sommer bliver førstesuppleant med deltagelse på bestyrelsesmøderne.

Tidsbegrænsning, samarbejdspartnere og Kodas GF

Bestyrelsen havde et forslag til en vedtægtsændring. Pointen var at tidsbegrænse den periode, man kan sidde som hhv. forperson og næstforperson for Autor. Det affødte en debat om definitionen og længden af perioderne, og forslaget blev trukket for nu, men justeres og fremsættes muligvis på en senere generalforsamling.

Nogle spurgte ind til, hvilke kontingenter og udgifter til samarbejdspartnere, foreningen har. Vi lovede at udspecificere nogle af disse tal, og det er nu indsat på oversigtssiden om GF 2022 under Årsregnskab.

Flere medlemmer opfordrede til, at Autors medlemmer husker at tilmelde sig Kodas generalforsamling, som finder sted 25. april 2022. Tilmeldingsfristen er 20. april kl. 12.00. Opfordringen er hermed givet videre!

Læs beslutningsreferat fra generalforsamlingen her.