Autors generalforsamling 2024

Torsdag den 21. marts afholder vi årets ordinære generalforsamling kl. 16.00 i København.

Autors ordinære generalforsamling 2024 finder sted torsdag den 21. marts kl. 16.00.

Generalforsamlingen foregår hos Autor / i kantinen i stueetagen i Koda-bygningen, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø. Vi håber at se så mange medlemmer som muligt!

I forbindelse med generalforsamlingen er der fælles middag for alle.

Tilmeld dig meget gerne på forhånd, så vi ved, hvor mange vi bliver.

Der findes en gruppe på Facebook for medlemmer, der vil debattere forud for generalforsamling. Deltag her.

Se al information om generalforsamlingen ved at udfolde punkterne på denne side.

INDKALDELSE

Indkaldelse er udsendt på mail til alle medlemmer 27. februar 2024.

Har du ikke modtaget indkaldelse på mail, så kontakt os på autor@autor.dk. Måske har vi ikke din nuværende e-mailadresse.

DAGSORDEN

Kl. 15.30: Indskrivning.

Kl. 16.00: Generalforsamling start:
Velkommen og fællessang.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport
 5. Fremlæggelse af budget til orientering
 6. Forslag om anvendelse af midler modtaget fra Copydan
 7. Forslag fra bestyrelsen (Der er ingen forslag i år)
 8. Forslag fra medlemmer
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 1 år
 11. Valg af 2 kritiske revisorer, der vælges for 1 år
 12. Eventuelt.

Fællessang.

Aftensmad: I løbet af aftenen er der fælles middag. Tidspunkt: Under pause i dagsordenen eller efter dagens program – afhængigt af, hvor mange punkter der kommer ind.

Sluttidspunktet for generalforsamlingen afhænger af, hvor mange indsendte medlemsforslag og/eller hvor mange opstillinger til bestyrelsen, der kommer.

TILMELDING

Stemmeret på generalforsamlingerne har alle foreningens medlemmer, der har været medlem i minimum 3 mdr. før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Der er indskrivning fra kl. 15.30, hvor alle medlemmer “tjekkes ind” i døren.

Det er ikke obligatorisk at tilmelde sig på forhånd. Men for at vi kan holde styr på, hvor mange vi bliver, tjekke stemmeret på forhånd, og finde ud af, hvor hvor meget mad, vi skal lave, opfordrer vi alle til at tilmelde sig:

Tilmeld dig her.

Du kan få refunderet dine transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, hvis du kommer fra fx Jylland eller Fyn. Læs mere under Transportrefusion.

BREVSTEMMER OG FULDMAGT

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen på dagen, har du to muligheder for at gøre din mening gældende og stadig deltage i foreningsdemokratiet i Autor.

Du kan enten give en fuldmagt til et andet deltagende medlem, eller du kan brevstemme – dog kun til bestyrelsesvalget.

For at kunne stemme på generalforsamlingen, skal du have været medlem i min. 3 måneder samt ikke skylde kontingent. Det samme gælder selvfølgelig ifm. afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Fuldmagt

Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem, til at stemme på dennes vegne. En deltager på generalforsamlingen kan ikke medbringe mere end én fuldmagt fra et andre medlemmer.

Har du fuldmagt med fra et andet medlem? Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved fuldmagt, skal gives Autor senest ved medlemmets tilmelding til generalforsamling.

Download fuldmagtblanket 2024 (pdf) 

Download fuldmagtsblanket 2024 (docx)

Kun fuldmagter afgivet på denne blanket er gyldige.

Brevstemme til bestyrelsesvalg

Medlemmer kan også brevstemme på forhånd til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Du kan stemme på op til to opstillede medlemmer til bestyrelsen (du kan også vælge kun at stemme på én) – samt op til to suppleanter. Læs mere om valg af Autors bestyrelse – og se de opstillede kandidater under punktet “VALG TIL BESTYRELSEN”.

Sådan brevstemmer du: Send en mail med stemmeafgivning til autor@autor.dk senest torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.

Bemærk: Din brevstemme er bindende, og den kan kun trækkes tilbage fra samme emailadresse, som den er afsendt fra, indtil 24 timer før generalforsamlingens begyndelse.

Man kan også stille op på selve generalforsamlingen. Hvis du brevstemmer, skal du derfor være obs. på, at du ikke får mulighed for at stemme på eventuelle kandidater, der først opstiller på dagen.

Årsregnskab 2023

Se Årsregnskab (årsrapport) for 2023.

Årsregnskabet vil ikke være til rådighed i udskrevet udgave på generalforsamlingen, men kan ses på denne side – og på storskærm på dagen.

gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapporten er en oversigt over Autors forbrug af (Kodas) Kulturelle Midler 2023.

Se ark med Autors tal fra rapporten her.

budget 2024

Autors budget for 2024 findes her: Budget 2024

Bemærk, at dokumenter ikke vil være til rådighed i udskrevet udgave på generalforsamlingen, men kan ses på denne side – og på storskærm på dagen.

Forslag om anvendelse af copydan-midler

Bestyrelsen foreslår, at Copydan-midlerne går til opkvalificering og uddannelse af sangskriver-og komponistmiljøet i Danmark.

Uddybning af forslag: Hovedsageligt skal dette foregå gennem Autors Seminar & Bar og Besat af Musik, der udbyder en række seminarer med et efterfølgende netværksmøde. Desuden har Autor opbygget erfaring med at lave streaming-seminarer, som også indgår i dette uddannelsesfokus. Sidst men ikke mindst kan der komme andre uddannelses/opkvalificeringsideer i løbet af året, som vil kunne støttes af Copydan-midlerne.

kritiske revisorer

De kritiske revisorers beretning 2024 kan læses her.

Vi søger nye kritiske revisorer, der skal vælges på generalforsamlingen! De nuværende genopstiller ikke.

Læs om, hvad det indebærer, og om valg af kritiske revisorer under “Valg til bestyrelsen”

forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stiller ingen yderligere forslag til afstemning i år.

forslag fra medlemmer

Opdatering: Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmer.

Som medlem af Autor kan du stille forslag til behandling på generalforsamlingen.

Forslaget sendes til autor@autor.dk og skal være Autor i hænde senest den 7. marts 2024 kl. 16.

Valg til bestyrelsen

Der skal i 2024 vælges tre bestyrelsesmedlemmer.

I 2024 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Nuværende bestyrelsesmedlem og 1. næstforperson Lasse Matthiessen er på valg og genopstiller. Læs hans præsentation her.
 • Nuværende bestyrelsesmedlem og 2. næstforperson Jesper Hansen er på valg. Jesper Hansen meddeler, at han ikke genopstiller, da han stiller op til Kodas bestyrelse på Kodas generalforsamling 23. april 2024, og man må ikke sidde i begge bestyrelser som menigt bestyrelsesmedlem.
 • Nuværende bestyrelsesmedlem Rikke Østergaard er på valg og genopstiller. Læs hendes præsentation her.

Derudover stiller følgende op til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, der vælges ind for 1 år. Førstesuppleanten deltager i de ordinære bestyrelsesmøder uden stemmeret, mens andensuppleanten ikke gør. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.

 • De nuværende suppleanter er: Nanna Larsen og Marc Facchini Madsen.

Se hele Autors nuværende bestyrelse her.

Præsenter dig på forhånd

Vil du stille op til Autors bestyrelse (evt. som suppleant), kan du vælge at præsentere dig selv på forhånd på Autors hjemmeside. Så kan alle medlemmer – inkl. dem, der brevstemmer – se dit kandidatur.

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd.

Benyt dette ark til præsentationen. Sendes til autor@autor.dk, gerne sammen med billede til offentliggørelse.

Frist for indsendelse af forhåndspræsentation: 7. marts 2024 kl. 16.

Kritisk revisor

Der skal også vælges to kritiske revisorer, der vælges for 1 år. Alle kan stille op som kritisk revisor på generalforsamlingen. Læs her om, hvad det vil sige at være kritisk revisor i Autor.

De nuværende kritiske revisorer, Leif Ernstsen og Bent Malinovsky, genopstiller ikke.

TILMELD DIG HER